Termeni și condiții

Politica de confidențialitate

Politica internă de prelucrare a datelor cu caracter personal

SC GEORGESCU INVEST SRL operează conform normelor europene GDPR în privința colectării, stocarii si procesarii datelor cu caracter personal. Informatiile pe care ni le furnizati sunt tratate cu respectul cuvenit, sunt stocate in conditii de maxima siguranta si sunt prelucrate in colaborare cu organizatii care respecta in proportie de 100% normele GDPR. Datele personale colectate de site-ul www.spotondesign.ro sunt stocate pe servere cu un nivel foarte ridicat de securitate, sunt prelucrate exclusiv in scopul imbunatatirii serviciilor noastre si al prezentarii de oferte relevante sub forma de activitati de marketing referitoare exclusiv la www.spotondesign.ro.
Intelegem responsabilitatea pe care o avem in privinta datelor cu caracter personal, si ne comportam ca atare.

Ce date prelucrăm?

Sunteți de acord să ne încredințați următoarele date cu caracter personal: nume, prenume, cnp, adresa de domiciliu, adresa de e-mail, adresa de ip, număr de telefon, parola acces cont site, in scopul livrării bunurilor și serviciilor comandate, al confirmării comenzii, in scopul transmiterii informărilor privind stadiul comenzii, pentru a da răspunsuri la observatiile sau eventualele dvs reclamații, pentru evaluarea serviciilor oferite, precum și pentru promovarea bunurilor și serviciilor prin marketing si publicitate, pentru cercetarea de piață, statistică, monitorizare a vânzărilor și comportamentului de cumpărare a clienților, pentru activități administrative și de media.

Care este scopul și temeiul juridic al prelucrării?

Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează în temeiul consimțământului dvs. în acest sens (art. 6 alin. (1) lit. (a) din Regulamentul General privind Protecția Datelor, numit în cele ce urmează Regulament.
Situațiile în care SC GEORGESCU INVEST SRL va colecta și prelucra datele dvs cu caracter personal și scopurile în vederea cărora aceste date vor fi prelucrate, sunt următoarele:

1. Creare cont pe site-ul www.spotondesign.ro
Contul de utilizator va permite accesul la campaniile si promotiile pe care le desfasuram. Sunt colectate si date referitoare la istoricul de căutări, al articolelor citite, materiale audio-video vizualizate etc. Totodată, cu ajutorul unor coduri de tracking instalate pe platforma noastră de la diverși furnizori de servicii de analize și statistici, sunt colectate date precum adresa de ip, durata de utilizare a paginii, paginile vizitate. Toate aceste informații colectate au ca scop exclusiv imbunatatirea si optimizarea platformei si a interactiunii utilizatorilor cu produsele noastre.

2. Abonare la Newsletter
Scopul de prelucrare datelor cu caracter personal în acest caz este acela de a vă informa despre produsele noastre, evenimentele organizate de noi, marketing direct și publicitate.

Cine are acces la datele Dvs.?

Utilizăm diverse servicii de la furnizori externi sau interni (”persoane împuternicite de operator”), cărora le putem transmite o parte din datele cu caracter personal colectate de la dvs., cu mențiunea expresă că vom apelam doar la furnizori care oferă garanţii suficiente privind aplicarea măsurilor tehnice şi organizatorice adecvate, astfel încât prelucrarea datelor să respecte cerinţele prevăzute în Regulament şi să asigure protecţia dvs.
Categoriile de servicii pentru care colaborăm cu furnizorii menționați și datele cu caracter personal transferate acestora sunt următoarele:

1. Servicii SMTP (comunicare email) – adresa de e-mail; Imputernicit: Gmail
2. Servicii newsletter – adresa de e-mail, nume, prenume, număr de telefon; Imputernicit: Mailchimp
3. Servicii de facturare – nume, prenume, adresa de e-mail, număr de telefon, adresă; Imputernicit: SmartBill
4. Servicii de curierat/poștă – nume, prenume, adresa de e-mail, număr de telefon, adresă; Imputernicit: Fan Courier
5. Servicii de trimite SMS – numărul de telefon;
6. Servicii de procesare plăți online – nume, prenume, adresa de e-mail, număr de telefon, adresă; Imputernicit: Netopia
7. Servicii de comentarii – nume, prenume, e-mail;
8. Servicii de contabilitate – nume, prenume, adresă, cnp; Imputernicit: SmartBill
9. Servicii juridice – nume, prenume, adresă, cnp;
10.Servicii de monitorizare trafic web – IP, sistem de operare, browser utilizat; Imputernicit: Google Analytics

Cât timp sunt stocate datele Dvs.?

Datele cu caracter personal furnizate de dvs. vor fi prelucrate pe perioada derulării relațiilor contractuale cu dvs. precum și ulterior, pentru o durată rezonabilă, care nu poate fi mai scurtă decât termenul general de prescripție.

Care sunt drepturile dvs.?

În calitate de persoană vizată, aveți următoarele drepturi:

– dreptul de acces la date – aveți dreptul de a obține de la noi o confirmare/infirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care vă privesc, precum și acces la datele respective; totodată, puteți obține o copie a datelor cu caracter personal furnizate noua, care fac obiectul prelucrării.
Pentru orice alte informatii solicitate de dvs., SC GEORGESCU INVEST SRL poate percepe o taxă bazată pe costurile administrative; în cazul în care introduceți cererea în format electronic și cu excepția cazului în care solicitați un alt format, informațiile vă vor fi furnizate într-un format electronic utilizat în mod curent;

– dreptul la rectificare – aveți dreptul de a obține rectificarea datelor cu caracter personal inexacte, precum și dreptul de a completa datele cu caracter personal incomplete; va vom comunica orice rectificare a acestor date, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate;

– dreptul la ștergerea datelor – aveți dreptul de a obține ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc, fără întârzieri nejustificate, iar SC GEORGESCU INVEST SRL are obligația de a șterge datele respective, atunci când: (i) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; (ii) vă retrageți consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare; (iii) vă opuneți prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea; (iv) datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; (v) datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale ce revine SC GEORGESCU INVEST SRL în temeiul legislației române;

– dreptul la restricționarea prelucrării – aveți dreptul de a obține restricționarea prelucrării în cazul în care vă aflați într-unul din următoarele cazuri: (i) contestați exactitatea datelor, pentru perioada care îi permite SC GEORGESCU INVEST SRL să verifice exactitatea datelor; (ii) prelucrarea este ilegală, iar dvs vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor; (iii) SC GEORGESCU INVEST SRL nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrarii, dar dvs. le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau (iv) v-ați opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale SC GEORGESCU INVEST SRL prevalează asupra drepturilor dvs.;

– dreptul la portabilitatea datelor – aveți dreptul de a primi datele dvs. cu caracter personal într-un format structurat, utilizat în mod curent și de a transmite aceste date altui operator, în anumite condiții; în exercitarea acestui drept, aveți dreptul ca datele cu caracter personal să fie transmise direct de la SC GEORGESCU INVEST SRL la alt operator atunci când acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic, cu conditia ca dvs sa furnizati SC GEORGESCU INVEST SRL toate informatiile de contact necesare ale tertului;

– dreptul la opoziție – aveți dreptul de a vă opune, din motive legate de situația anume în care vă aflați, în orice moment, prelucrării datelor dvs. cu caracter personal, inclusiv creării de profiluri pe baza respectivelor dispoziții;

– dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri;

– dreptul de a depune o plângere în fața Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;

– dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării datelor cu caracter personal efectuate de SC GEORGESCU INVEST SRL pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.

Cum aveți acces la datele Dvs.?

Pentru orice întrebări sau cereri referitoare la datele cu caracter personal pe care ni le-ați transmis, inclusiv în vederea exercitării drepturilor pe care le aveți, astfel cum sunt acestea menționate în cadrul secțiunii anterioare, ne puteți contacta la adresa: str. Stefan Mihaileanu nr 9, et, 2, ap 3, sector 2, Bucuresti; email: daniel@spotondesign.ro

SC GEORGESCU INVEST SRL vă va furniza informațiile solicitate în format electronic atunci când este posibil, cu excepția cazului în care solicitați un alt format.
Informațiile furnizate, precum și orice comunicare și măsuri luate în exercitarea de către dvs. a drepturilor de mai sus sunt oferite de SC GEORGESCU INVEST SRL gratuit. Cu toate acestea, în cazul în care cererile formulate de Dvs. sunt nefondate sau excesive, în special din cauza caracterului lor repetitiv, SC GEORGESCU INVEST SRL poate: (i) fie să perceapă o taxă, ținând cont de costurile administrative pentru furnizarea informațiilor sau a comunicării sau pentru luarea măsurilor solicitate; (ii) fie să refuze să dea curs cererii.

Precizăm faptul că prin acceptarea acestui acord, datele Dvs. personale vor fi prelucrate de SC GEORGESCU INVEST SRL conform prezentei Politici de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal.

SC GEORGESCU INVEST SRL